Ταυτότητα    Νέα    Επικοινωνία    Κατάλογος Βιβλίων 2015    τηλεφωνική επικοινωνία
Βιβλιόραμα εκδόσεις

Γίνετε μέλη στο bibliorama.gr ώστε να ενημερώνεστε για τις νέες μας εκδόσεις, τις προσφορές μας και τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούμε στο χώρο του βιβλίου
Όροι χρήσης

Καλώς ήρθατε στον κόμβο www.bibliorama.gr. Κάθε επίσκεψη ή αγορά στον παραπάνω κόμβο σημαίνει de facto αποδοχή των Όρων Χρήσης. Παρακαλούμε διαβάστε τους προσεκτικά.

O κόμβος www.bibliorama.gr αποτελεί ιδιοκτησία των Εκδόσεων Βιβλιόραμα και προσφέρει τις υπηρεσίες του σύμφωνα με τους πιο κάτω όρους και δηλώσεις. Επιπλέον, με την χρήση κάθε υπηρεσίας του κόμβου www.bibliorama.gr θα ισχύουν οι όροι λειτουργίας και οι πολιτικές κάθε υπηρεσίας. Ο χρήστης/επισκέπτης/πελάτης (εφεξής καλούμενος «ο χρήστης») των εκδόσεων Ψύχαλος και του κόμβου www.bibliorama.gr ρητώς δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα το περιεχόμενο των πιο κάτω δηλώσεων και όρων χρήσης.

Πνευματική Ιδιοκτησία
Το περιεχόμενο των ιστοσελίδων του www.bibliorama.gr, κείμενα, γραφικά, σήματα, εικόνες, απεικονίσεις και παράθυρα που εμφανίζονται στην οθόνη, λίστες και μενού, το γενικό παρουσιαστικό, τα αρχεία (πληροφοριών, στοιχείων και εικόνων), ηλεκτρονικά κομβία και προγράμματα είναι ιδιοκτησίας των Εκδόσεων Βιβλιόραμα και προστατεύονται από Διεθνείς Συμβάσεις και ημεδαπούς νόμους. Η σύνθεση και συλλογή σε αρχείο (database) όλου του περιεχομένου του www.bibliorama.gr είναι αποκλειστική περιουσία των Εκδόσεων Βιβλιόραμα και προστατεύεται από Διεθνείς Συμβάσεις και από ημεδαπούς νόμους. Τα προγράμματα και συστήματα που αποτελούν το www.bibliorama.gr και τα οποία χρησιμοποιούνται από το www.bibliorama.gr αποτελούν ιδιοκτησία των Εκδόσεων Βιβλιόραμα ή και των προγραμματιστών του www.bibliorama.gr. Οποιαδήποτε αντιγραφή, μετάφραση, διασκευή, αναπαραγωγή, μετάδοση, κυκλοφορία, επανέκδοση, εκτύπωση, πώληση οποιουδήποτε μέρους ή ολόκληρου του περιεχομένου των ιστοσελίδων του www.bibliorama.gr απαγορεύεται αυστηρώς.

Εμπορικά σήματα και Εμπορικές Επωνυμίες
Τα www.bibliorama.gr, Εκδόσεις Βιβλιόραμα, καθώς και τα σήματα του www.bibliorama.gr αποτελούν εμπορικές επωνυμίες ή και εμπορικά σήματα των Εκδόσεων Βιβλιόραμα. Απαγορεύεται η αντιγραφή, διασκευή, αναπαραγωγή, μετάδοση, κυκλοφορία, επανέκδοση, εκτύπωση, χρήση και μετάφρασή τους από οποιονδήποτε για οποιονδήποτε σκοπό.

Χρήση των υπηρεσιών του www.bibliorama.gr
Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, διασκευή, αντιγραφή, πώληση, μεταπώληση, ή η με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση του περιεχομένου των ιστοσελίδων του www.bibliorama.gr. Οι Εκδόσεις Βιβλιόραμα διατηρούν το δικαίωμα να αρνηθούν την παροχή υπηρεσιών, τον τερματισμό λογαριασμών, την ακύρωση παραγγελίας κατά τη δική τους κρίση και εφόσον κρίνουν ότι η συμπεριφορά του χρήστη έρχεται σε αντίθεση με οποιονδήποτε νόμο ή κανονισμό ή είναι ζημιογόνα στα συμφέροντα των Εκδόσεων Βιβλιόραμα και των συνεργατών της. Με τη χρήση των ιστοσελίδων του www.bibliorama.gr ο χρήστης δηλώνει ότι οι Εκδόσεις Βιβλιόραμα δεν μπορούν να εγγυηθούν την αποτροπή ζημιών ή απωλειών στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή τα προγράμματά του. Οι Εκδόσεις Βιβλιόραμα διατηρούν το δικαίωμα να αλλάξούν και/ή τροποποιήσουν και/ή μεταβάλουν μονομερώς οποιοδήποτε όρο και/ή πρόνοια συμβολαίου και/ή δήλωση ή όρο χρήσης και/ή μέθοδο χρήσης των υπηρεσιών του www.bibliorama.gr καθώς και τις πρόνοιες της παρούσας δήλωσης.

Δικαίωμα χρήσης και πρόσβασης
Δικαίωμα χρήσης των ιστοσελίδων και των υπηρεσιών του www.bibliorama.gr παρέχεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας δήλωσης και των όρων και συμβολαίων και δηλώσεων, πολιτικής και οδηγιών που περιέχονται στις ιστοσελίδες του www.bibliorama.gr. Όπου η πρόσβαση ιστοσελίδων περιορίζεται από συνθηματικό κωδικό (password) εισόδου, το δικαίωμα χρήσης των εν λόγω ιστοσελίδων περιορίζεται στο δικαιούχο του συνθηματικού κωδικού προς αποκλεισμό οποιουδήποτε άλλου. Ο χρήστης, ο οποίος είναι και ο δικαιούχος του συνθηματικού κωδικού εισόδου, είναι ο μόνος υπεύθυνος για την ασφαλή φύλαξη. Οι Εκδόσεις Βιβλιόραμα δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη για την απώλεια του συνθηματικού κωδικού και/ή για οποιαδήποτε χρήση του από οποιοδήποτε άτομο που δεν είναι ο δικαιούχος του σύμφωνα με τις παραπομπές και το αρχείο που διατηρούν οι Εκδόσεις Βιβλιόραμα.

Ειδική αναφορά σε παιδιά και ανηλίκους
Οι Εκδόσεις Βιβλιόραμα δηλώνουν ότι δεν θεωρουν ότι οι ιστοσελίδες του www.bibliorama.gr απευθύνονται καταρχήν σε παιδιά και ανηλίκους. Οποιεσδήποτε από τις υπηρεσίες του www.bibliorama.gr οι οποίες έχουν σχέση με την αγορά αντικειμένων και τη χρήση τραπεζικών υπηρεσιών θα πρέπει να διενεργούνται από ενήλικες χρήστες οι οποίοι είναι και οι μοναδικοί υπεύθυνοι για την ασφαλή φύλαξη των στοιχείων τους. Νοείται ότι οποιαδήποτε παραγγελία και/ή αγορά μέσω των ιστοσελίδων του www.bibliorama.gr θα θεωρείται ότι έχει διενεργηθεί από τον νόμιμο κάτοχο των τραπεζικών στοιχείων, εκτός όπου έχει αποδειχθεί από αρμόδιο Δικαστήριο ότι τα εν λόγω στοιχεία έχουν κλαπεί.

Συνδέσεις (Links)
Οι σελίδες του www.bibliorama.gr περιέχουν συνδέσεις (links) σε ιστοσελίδες που δεν τυγχάνουν του ελέγχου των Εκδόσεων Βιβλιόραμα. Οι Εκδόσεις Βιβλιόραμα δηλώνουν και με τη σειρά τους οι χρήστες του www.bibliorama.gr δηλώνουν ότι οι Εκδόσεις Βιβλιόραμα ουδεμία ευθύνη φέρουν για το περιεχόμενο και τα χαρακτηριστικά στοιχεία των εν λόγω links. Οποιαδήποτε πνευματικά δικαιώματα αναφορικά το περιεχόμενο των links και των ιστοσελίδων που τα αποτελούν ανήκουν στους ιδιοκτήτες και/ή των προσώπων που παρέχουν το περιεχόμενο των ιστοσελίδων των links και όχι στις Εκδόσεις Βιβλιόραμα.

Στοιχεία Χρήστη
Κατά τη διάρκεια χρήσης των υπηρεσιών του www.bibliorama.gr οι χρήστες των υπηρεσιών του www.bibliorama.gr και των Εκδόσεων Βιβλιόραμα επιλέγουν να προσφέρουν τα διάφορα προσωπικά τους στοιχεία. Με την καταχώριση και/ή προσφορά των εν λόγω προσωπικών στοιχείων οι χρήστες δηλώνουν ότι εξουσιοδοτούν τις Εκδόσεις Βιβλιόραμα να χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά στοιχεία ή τα τραπεζικά στοιχεία σε τρίτα άτομα για λόγους διεκπεραίωσης της παραγγελίας, διαφημιστικούς ή στατιστικούς λόγους και σκοπούς.

Περιεχόμενο και υπηρεσίες
Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες που προσφέρονται από το www.bibliorama.gr είναι πληροφοριακού χαρακτήρα και για τους σκοπούς προώθησης των υπηρεσιών του www.bibliorama.gr και των Εκδόσεων Βιβλιόραμα. Τίποτα από το περιεχόμενο των ιστοσελίδων του www.bibliorama.gr δύναται να λογιστεί ως επαγγελματική συμβουλή. Οι χρήστες του www.bibliorama.gr αποδέχονται ότι οι Εκδόσεις Βιβλιόραμα και το www.bibliorama.gr δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε απώλεια και/ή ζημιά άμεση και/ή έμμεση αναφορικά με οτιδήποτε δημοσιεύεται στις σελίδες του www.bibliorama.gr και/ή αναφορικά με οποιαδήποτε υπηρεσία του www.bibliorama.gr. Οι χρήστες του www.bibliorama.gr δηλώνουν ότι αποποιούνται οποιουδήποτε δικαιώματος αναφορικά με οποιαδήποτε υπηρεσία του www.bibliorama.gr που πηγάζει από οποιονδήποτε υπάρχοντα ή μελλοντικό νόμο οπουδήποτε στον κόσμο. Οι Εκδόσεις Βιβλιόραμα δεν εγγυούνται ότι οποιεσδήποτε υπηρεσίες ή προϊόντα που προσφέρουν μέσω των ιστοσελίδων του www.bibliorama.gr είναι διαθέσιμα συνέχεια αλλά διαβεβαιώνουν ότι πράττουν κάθε τι δυνατόν ούτως ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των ιστοσελίδων τους. Τυχόν διακοπή στη σύνδεση ή στη δυνατότητα πρόσβασης των ιστοσελίδων του www.bibliorama.gr δεν θα συνεπάγεται οποιασδήποτε ευθύνης από πλευράς των Εκδόσεων Βιβλιόραμα.

Ασφάλεια
Οι Εκδόσεις Βιβλιόραμα δηλώνουν ότι λαμβάνουν όλα τα μέτρα για την ασφαλή φύλαξη των στοιχείων των χρηστών. Χρησιμοποιούν τελευταίας τεχνολογίας λογισμικό για την ασφάλεια και ακεραιότητα των στοιχείων που ανταλλάσσονται μέσω του διαδυκτίου. Δυστυχώς, όταν οι χρήστες καταχωρούν τα στοιχεία τους στις σελίδες του www.bibliorama.gr τα στοιχεία δυνατόν να μεταφερθούν μέσω συστημάτων τα οποία δεν τυγχάνουν του ελέγχου των Εκδόσεων Βιβλιόραμα. Το διαδίκτυο δεν είναι 100% ασφαλές και κάποιος ή κάποιοι δυνατόν να αναγνώσουν τα στοιχεία των χρηστών.

Σχόλια, κριτικές και παροχή γνώμης
Το www.bibliorama.gr δίνει το δικαίωμα στους χρήστες των ιστοσελίδων να εκφράσουν κριτικές και την γνώμη τους. Το www.bibliorama.gr διατηρει το δικαίωμα απόρριψης οποιουδήποτε σχολίου ή κριτικής. Με την αποστολή μέσω του www.bibliorama.gr της κριτικής ή και της γνώμης τους, οι χρήστες δίνουν και/ή μεταβιβάζουν το δικαίωμα της αναδημοσίευσης, περικοπής, διανομής, διασκευής, μετάφρασης, έκδοσης, επανέκδοσης και προβολής των κριτικών και των σχολίων ανά τον κόσμο και υπό οποιαδήποτε μορφή.

Σχόλια και παράπονα για πνευματικά δικαιώματα
Οι Εκδόσεις Βιβλιόραμα σέβεται την πνευματική ιδιοκτησία. Εάν πιστεύετε ότι τα πνευματικά σας δικαιώματα έχουν παραβιαστεί με οποιονδήποτε τρόπο εκτός από ό,τι προνοείται στην παρούσα δήλωση, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο info@bibliorama.gr

Ισχύουσα νομοθεσία και δικαιοδοσία
Οι ιστοσελίδες Κόμβος www.bibliorama.gr ελέγχονται από τις Εκδόσεις Βιβλιόραμα, Στουρνάρη 51, 104 32 Αθήνα. Η ισχύουσα νομοθεσία αναφορικά με οτιδήποτε έχει σχέση με το www.bibliorama.gr και τα παραρτήματά του είναι αυτή της Ελληνικής Δημοκρατίας και αποκλείονται οποιεσδήποτε πρόνοιες ρητές ή άλλως πως και προς αποκλεισμό οποιασδήποτε αρχής της Σύγκρουσης Δικαίων (Conflict of Laws). Οποιαδήποτε διαφορά και οποιοδήποτε παράπονο εγείρεται αναφορικά με το περιεχόμενο και/ή τις υπηρεσίες του www.bibliorama.gr θα επιλύεται από τα Δικαστήρια της Ελληνικής Δημοκρατίας προς αποκλεισμό οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας.

Επικοινωνία
Για οποιεσδήποτε απορίες ή και διευκρινίσεις αναφορικά με το περιεχόμενο της παρούσας δήλωσης παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@bibliorama.gr

Η διεύθυνση των Εκδόσεων Βιβλιόραμα είναι η ακόλουθη:

EKΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΡΑΜΑ
Στουρνάρη 51 Πολυτεχνείο
106 81 Αθήνα
Τηλ. & Fax : (30) 210 5221112, (30) 210 5221466

Σε όλες τις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 6%
Όροι χρήσης     Συνεργασίες